JA Cpanel
  •  

DooHealthy.com

RSSจำหน่ายนาฬิกาข้อมือของแท้พร้อมรับประกัน   Thaniwat Lee Sponsor's

ภาวะซึมเศร้าและการพยาบาล

โรคซึมเศร้าความหมาย ภาวะซึมเศร้า เป็นปฏิกิริยาจากการสูญเสีย ทำให้เกิดความรู้สึกมืดมน เหนื่อยหน่าย หดหู่ จิตใจ

 

อ่อนเพลีย ท้อแท้ สิ้นหวัง รู้สึกไร้คุณค่า อาจเกิดความรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป และทำร้ายตนเองในที่สุด

สาเหตุ สาเหตุของความเศร้ามักเกิดจาก

1. เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันและปัญหาต่างๆ เกิดการสูญเสียบุคคลหรือสิ่งของที่เป็นที่รัก
2. ความผูกพัน คิดสับสนอยู่กับสิ่งที่ผ่านไป และปรับตัวไม่ได้
3. สภาพร่างกายและอารมณ์ มีการเปลี่ยนแปลงตามวัย
4. ประสบการณ์การสูญเสีย เช่น การสูญเสียบุคคล พบแต่เหตุการณ์สูญเสียอยู่เสมอ และสิ่งที่สูญเสียเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อบุคคลนั้นๆ

กระบวนการของความเศร้า มีขั้นตอนดังนี้

1. ภาวะขาดความสมดุลร่างกาย หรือจิตใจ เมื่อเผชิญเหตุการณ์ที่สุญเสีย
2.อาการหมกมุ่น วุ่นวายสับสน
3. ภาวะคืนสู่ปกติ เมื่อเวลาผ่านไปหรือเหตุการณ์ดีขึ้น บุคคลจะค่อยๆ คืนสู่สภาวะปกติ
4. ถ้าไม่สามารถคืนสู่ภาวะปกติได้ ถือเป็นความเศร้าผิดปกติ บุคคลนั้นจะปฏิเสธความจริง กดเก็บ วิตกกังวลสูง และเศร้ามาก

การพยาบาล

1. การประเมินสภาวะซึมเศร้า ประเมินภาวะซึมเศร้าและหาสาเหตุ
2. หลักการพยาบาล กำหนดแนวทางช่วยเหลือ เป็น 2 ระยะ คือ

2.1 กำหนดเป้าหมายระยะสั้น

- เน้นการป้องกันการทำร้ายตนเอง
- ให้ความช่วยเหลือถ้าผู้ป่วยเสียใจจนขาดสติ
- ให้กำลังใจสนับสนุนช่วยเหลือ
- เน้นการปรับตัวกับสถานการณ์ การระบายปัญหา
- ฝึกทักษะการเผชิญปัญหา

2.2 กำหนดเป้าหมายระยะยาว

- ทำความเข้าใจปัญหา และฝึกการเผชิญปัญหา
- สร้างคุณค่าและเป้าหมายในตนเอง

Julius

นาฬิกาดีไซน์ความหลากหลายให้เข้ากับสไตล์ในลุคของคุณ More...

Lee

หนาแน่นและแข็งแกร่ง ใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน More...

Add Friends

เพิ่มเพื่อน

Instagram

Instagramสำนักงานบัญชี

Latest Posts

Follow us

นาฬิกาข้อมือ
You are here: บทความสุขภาพ โรคและการดูแล สุขภาพจิต ภาวะซึมเศร้าและการพยาบาล