JA Cpanel
 •  

DooHealthy.com

RSSจำหน่ายนาฬิกาข้อมือของแท้พร้อมรับประกัน   Thaniwat Lee Sponsor's

อาการหลงผิด-ประสาทหลอนและการพยาบาล

โรคหลงผิดอาการหลงผิด (Delusion) เป็นความผิดปกติของความคิด ที่บุคคลที่มีความเชื่อและคิดในเรื่องต่างๆ ซึ่งไม่

 

เป็นความจริง มักเกิดจากความเชื่อที่ฝังแน่นในใจ ความคิดของบุคคลนั้นๆ ยากที่จะให้เหตุผลได้อย่างชัดเจน อาการหลงผิดมักมีลักษณะต่างๆ เช่น

 • หลงผิดคิดว่าตัวเองใหญ่โต ร่ำรวย เป็นคนใหญ่คนโต (Grandeur delusion)
 • หลงผิดคิดว่าคนอื่นปองร้าย (Persecution delusion)
 • หลงผิดคิดว่าคนอื่นหลงรักตน (Self-accusatory delusion)
 • หลงผิดคิดว่าตนเจ็บป่วย (Hypochondriacal delusion or Somatic delusion)
 • หลงผิดคิดว่าอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งของร่างกายขาดหายไป (Nihilistic delusion)

การพยาบาลผู้ที่มีอาการหลงผิด

1.ประเมินอาการ และระดับความรุนแรง

2.หลักการพยาบาล เน้นการช่วยเหลือ ดังนี้

2.1 ดูแลให้ผู้ที่มีอาการหลงผิดได้รับความปลอภัยจากอาการหลงผิดทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

2.2 เสนอตัวเป็นเพื่อนคอยดูแลช่วยเหลือเมื่อผู้ป่วยมีอาการ โดยเฉพาะผู้ที่หลงผิดว่าตนจะได้รับอันตรายจนเกิดอุบัติเหตุ ระมัดระวังอันตรายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ป่วย ในขณะที่มีอาการหลงผิด และพยายามหนีจากสภาพการณ์ที่หลงผิด

2.3 ยอมรับพฤติกรรม ไม่ตำหนิโต้แย้งหรือปฏิเสธพฤติกรรมหลงผิดของผู้ป่วย

2.4 ให้ผู้ที่มีอาการหลงผิดระบายความรู้สึกความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่หลงผิดพยาบาลใช้การสนทนา การปฏิสัมพันธ์ และสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดโดยเน้นให้ผู้ป่วยรู้สึกและยอมรับว่าตนเกิดอาการหลงผิดจริง

2.5 จัดสถานการณ์ให้ผู้ที่หลงผิดได้เรียนรู้สถานการณ์จริงด้วยตนเอง เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่ม

2.6 ลดอาการหลงผิดโดยหากิจกรรมให้ผู้ป่วยทำเพื่อดึงความคิดของผู้ป่วยให้อยู่ที่กิจกรรมและอยู่กับความจริง

 

อาการประสาทหลอน (Hallucination)

อาการประสาทหลอน เป็นความผิดปกติทางการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยไม่มีสิ่งเร้ามากระตุ้นจากภายนอก เช่น การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น และการรับรส โดยที่ไม่มีสิ่งเร้าจริงๆ เกิดขึ้น แต่ผู้ป่วยกลับรับรู้ เช่น ได้ยินเสียงประหลาด โดยที่ไม่มีเสียงนั้นเกิดขึ้นจริง

ชนิดของประสาทหลอน

 • ประสาทหลอนทางการเห็น (Visual hallucination) ผู้ป่วยมองเห็นภาพต่างๆ โดยที่ไม่เป็นจริง เช่น เห็นคนกำลังมาจะทำร้ายตน เป็นต้น
 • ประสาทหลอนทางการได้ยิน (Auditory hallucination) เช่น ผู้ป่วยได้ยินเสียงคนพูด หัวเราะ หรือด่าตน โดยที่ไม่มีสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น
 • ประสาทหลอนทางการรับกลิ่น (Olfactory hallucination) เช่น ผู้ป่วยได้กลิ่นแปลกๆ โดยที่ผู้อื่นไม่ได้กลิ่นนั้นๆ
 • ประสาทหลอนทางการรับรส (Gustatory hallucination) ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกมีรสแปลกๆ เกิดขึ้น เช่น มีรสหวาน รสขม ที่ลิ้น เป็นต้น
 • ประสาทหลอนทางการสัมผัส (Tactile hallucination) ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกเหมือนมีอะไรมาไต่ตอมตามผิวหนัง รู้สึกคันผิวหนัง โดยที่ไม่มีสิ่งเร้าจริง

การพยาบาลผู้ที่มีอาการหลงผิดและประสาทหลอน

1. ประเมินอาการและระัดับความรุนแรง พิจารณาว่าเกิดขึ้นเมื่อไร มีลักษณะอย่างไร

2. หลักการพยาบาล กำหนดแนวทางการช่วยเหลือ โดยเน้นหลักการดังนี้

2.1 คอยดูแลช่วยเหลือป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุหรืออาการหวาดกลัวขณะที่ผู้ป่วยมีอาการ

2.2 ยอมรับสถานการณ์ของผู้ป่วย ไม่ปฏิเสธ หรือตำหนิสิ่งที่ผู้ป่วยเล่าให้ฟัง

2.3 รับฟังสิ่งที่ผู้ป่วยพยายามบอกเล่า พยายามสนองตอบโดยเน้นที่สถานการณ์จริงและการให้ข้อเท็จจริงเมื่อมีโอกาส

2.4 หากิจกรรมให้ผู้ป่วยทำเพื่อลดอาการครุ่นคิด วิตกกังวล ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอาการได้

Julius

นาฬิกาดีไซน์ความหลากหลายให้เข้ากับสไตล์ในลุคของคุณ More...

Lee

หนาแน่นและแข็งแกร่ง ใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน More...

Add Friends

เพิ่มเพื่อน

Instagram

Instagramสำนักงานบัญชี

Latest Posts

Follow us

นาฬิกาข้อมือ
You are here: บทความสุขภาพ โรคและการดูแล สุขภาพจิต อาการหลงผิด-ประสาทหลอนและการพยาบาล