•  

DooHealthy

RSSเว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลความรู้และคำปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆ เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง

มาตรฐานการผลิต

ทีมนักวิทยาศาตร์ของเรา

 

ทีมนักวิทยาศาตร์ของเรา

 

ใช้เทคโนโลยีที่ได้ลิขสิทธิ์ในขบวนการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ผ่านระดับทั้งหมดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กุญแจสำคัญเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอทางคุณภาพคือ มาตรฐาน 6s ของฟาร์มาเน็กซ์ เป็นมาตรฐานของบริษัทผลิตยาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 

S1: Selection - การคัดเลือก

  • เพื่อคัดสรรพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพเพื่อการดูแลสุขภาพ
  • มีข้อมูลการวิจัยและการศึกษาทางวิทยาศาตร์ยืนยัน
  • มีประโยชน์, ปลอดภัย, และได้มาตรฐาน
  • พืชสมุนไพรที่ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดของฟาร์มาเน็กซ์ในเรื่องคุณประโยชน์และความปลอดภัยเท่านั้นที่จะได้รับพิจารณา

 

S2: Sourcing - การหาแหล่งวัตถุดิบ

  • ทีมผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแหล่งที่มีศักยภาพและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
  • พืชสมุนไพรผ่านการประเมินทางเคมีและทดสอบอย่างเข้มงวด
  • ฟาร์มาเน็กซ์เลือกวัตถุดิบจากคุณภาพความเข้มข้นของสารสำคัญที่ตรวจสอบจากตัวอย่าง

 

S3: Structure - การวิเคราะห์ทางโครงสร้างสารประกอบ

  • ตรวจสอบการวิเคราะห์ทางโครงสร้างของสารประกอบทางธรรมชาติ
  • แยกส่วนประกอบทางธรรมชาติ

 

มาตรฐานการผลิต 6s

S4: Standardization - ความเข้มงวดด้านมาตรฐานของการผลิต

  • สามารถตรวจสอบมาตรฐานจากสารสำคัญ
  • ขั้นตอนการผลิตที่เฉพาะเพื่อให้ได้มาตรฐานสม่ำเสมอและมั่นใจในประสิทธิภาพ

 

S5: Safety - ความปลอดภัยในการบริโภค

  • ยืนยันความปลอดภัยจากการค้นคว้าวิจัยโดยนักวิทยาศาตร์
  • ทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรีย, สารเคมี, สารพิษ และโลหะหนัก

 

S6: Substantiation - มีหลักฐานและผลการศึกษาทางคลีนิกสนับสนุน

  • ศึกษาจากผลงานการวิจัยและค้นคว้าทางคลินิก
  • มีการศึกษาทางคลินิกโดยฟาร์มาเน็กซ์ตามความเหมาะสม
  • นำเสนอผลงานวิจัยให้วารสารทางวิชาการเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์

Julius

นาฬิกาดีไซน์ความหลากหลายให้เข้ากับสไตล์ในลุคของคุณ More...

G-SHOCK

Casio G-SHOCK เอกลักษณ์เฉพาะตัวกับตัวเครื่องคุณภาพ More...

Guess

นาฬิกาทรงเสน่ห์ "ไฮแฟชั่น" ที่หลายคนยอมรับเรื่องดีไซน์ More...

Consultant↑ เพิ่มเพื่อนจากทาง Line เพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆ ได้ที่นี่...

Latest Posts

Map

You are here: เกี่ยวกับเรา มาตรฐานการผลิต