JA Cpanel
  •  

DooHealthy

RSSเว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลความรู้และคำปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆ เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง

การสร้างเป้าหมายความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย

ความแข็งแรงเมื่อท่านกำหนดระดับความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายของท่านได้แล้ว ตอนนี้ท่านก็สามารถกำหนด

 

ขอบเขตโปรแกรมความแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อตัวของท่านเองได้แล้ว ซึ่งจะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายที่ท่านต้องการ เป้าหมายจะต้องมีลักษณะคือ มีความชัดแจ้งเจาะจง สามารถวัดได้ เป็นจริงได้ มีกำหนดเวลา และมีแผนปฏิบัติการที่จริงจังเป็นหลักเพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จตามความมุ่งหวัง เมื่อท่านทราบว่าต้องการบรรลุเป้าหมายอะไร จะทำให้ท่านรู้ว่าจะเน้นการใช้พลังงานของท่านในจุดใด นอกจากนี้ท่านยังต้องกำจัดสิ่งที่จะทำให้จิตใจของท่านวอกแวกหรือเกิดความเบื่อหน่าย ขอให้ท่านใช้ขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้ทั้ง 5 ประการหรือที่เรียกว่า SMART เพื่อกำหนดเป้าหมายด้านสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายของท่าน

ความเฉพาะเจาะจง (S: specific)

แทนที่จะกำหนดเป้าหมายความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายโดยทั่วไปเพื่อกระชับเรือนร่างและลดน้ำหนัก แต่ให้ตัดสินใจให้แน่ว่าท่านต้องการลดน้ำหนักลงเท่าใด ท่านต้องการปรับปรุงร่างกายส่วนไหน ท่านต้องการมีความรู้สึกเช่นใด ท่านต้องการลดไขมันลงเท่าใด ท่านตั้งเป้าหมายว่าท่านต้องการใส่เสื้อผ้าขนาดใด

ต้องสามารถวัดได้ (M: measurable)

ถ้าท่านสามารถวัดค่าได้ แสดงว่าท่านก็สามารถควบคุมมันได้ เมื่อท่านสามารถกำหนดเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงได้แล้ว ขั้นต่อไปคือการประเมินความก้าวหน้าของท่านบ่อยๆ ทุก 3 หรือ 4 สัปดาห์ การประเมินซ้ำๆ จะทำให้ท่านมีปฏิกิริยาตอบโต้ที่จำเป็นต่อผลลัพธ์ที่ได้

การวางแผนและลงมือปฏิบัติ (A: action)

การปฏิบัติเพียงเล็กน้อยมีค่ากว่าทฤษฎีนับร้อย กำหนดประเภทของการปฏิบัติที่ท่านจำเป็นต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งทำได้โดยการจัดลำดับเวลาการฝึกออกกำลังกายระหว่างสัปดาห์ หรือวางแผนเลือกประเภทการออกกำลังกายในแต่ละครั้ง เช่นการฝึกความอ่อนตัวของร่างกาย การฝึกโดยใช้แรงต้าน และการฝึกสมรรถนะการทำงานของหัวใจหรือการจัดโปรแกรมช่วงพักความหนักหน่วงในการฝึกจำนวนเซ็ทที่ฝึก และจำนวนครั้งที่ฝึกซ้ำ และระยะเวลาของการฝึกแต่ละครั้ง เราขอแนะนำท่านให้ปรึกษาหารือกับครูฝึกของท่าน

เป็นจริงได้ (R: realistic)

ถ้ามีความตั้งใจย่อมมีความเป็นไปได้ เป้าหมายของท่านควรมีความท้าทาย และแต่งแต้มด้วยพลังแห่งความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น หากท่านมีเป้าหมายว่าจะลดไขมันในร่างกายลง 10 ปอนด์ ภายใน 2 สัปดาห์ วิธีการที่เป็นความจริงได้มากที่สุดคือการลดไขมันในร่างกาย 10 ปอนด์ภายใน 12 สัปดาห์ วิธีนี้จะทำให้ท่านเห็นความก้าวหน้าได้อย่างไม่น่าเชื่อภายในระยะเวลาที่เป็นจริงได้และจะทำให้ท่านมุ่งมั่นในแผนที่ท่านกำหนดไว้

ต้องมีระยะเวลาอันเหมาะสม (T: timely)

เป้าหมายควรอยู่ภายในกรอบเวลาอันเหมาะสมถ้าไม่ยึดมั่นต่อเวลาท่านก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไม่ต้องรีบด่วน ถ้าท่านต้องการลดไขมันลง 10 ปอนด์ แล้วท่านต้องการลดเมื่อใดหรือ ในเมื่อ "บางวัน" ท่านก็ไม่ได้ออกกำลังกาย แต่ถ้าท่านกำหนดไว้ว่า ต้องลดให้ได้ภายในระยะเวลาที่แน่นอน เช่นภายในวันที่ 1 พฤษภาคม ท่านก็ต้องตั้งใจแน่วแน่เพื่อเริ่มออกกำลังกายให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวให้ได้

Julius

นาฬิกาดีไซน์ความหลากหลายให้เข้ากับสไตล์ของคุณ More...

G-SHOCK

ต้นแบบเฉพาะตัวกับตัวเครื่องคุณภาพความทนทาน More...

Edifice

Edifice นาฬิกาลูกผู้ชาย ทรงอิทธิพลด้วยดีไซน์ที่เร้าใจ More...

Consultant↑ เพิ่มเพื่อนจากทาง Line เพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆ ได้ที่นี่...

Latest Posts

Map

You are here: บทความสุขภาพ การออกกำลังกาย เบ็ดเตล็ด การสร้างเป้าหมายความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย