•  

DooHealthy

RSSเว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลความรู้และคำปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆ เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

ในปัจจุบันโลกเราพัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น เทคโนโลยีอันชาญฉลาดได้พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ทุกด้านอย่างไม่หยุดยั้ง ในขณะเดียวกันย่อมส่งผลเสียโดยตรงต่อชีวิตมนุษย์อันได้แก่ปัญหาสุขภาพ ดังจะเห็นได้จากผลกระทบจากการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทั้งปศุสัตว์และเกษตรกรรม ยาฆ่าแมลงที่ฉีดในผัก ฮอร์โมนเร่งการเติบโตของสุกรและไก่ ทำให้อาหารที่มนุษย์รับประทานมีโทษมากกว่าประโยชน์ ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ มากมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ ไลฟ์สไตล์ของทุกชีวิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เราจึงฉลาดที่จะเลือกใช้เครื่องมือความสะดวกสบายนี้อย่างเข้าใจเพื่อเป็นการป้องกันที่มากกว่าการรักษาที่อาการ DooHealthy จึงได้รวบรวมหมวดหมู่ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการดูแลสุขภาพดังนี้ โรคและการดูแล, การดูแลสุขภาพ, การออกกำลังกาย, รวมถึงสุขภาพความงาม

DooHealthy เป็นเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป ฉะนั้นจึงอยากให้ทุกคนตระหนักถึงสุขภาพของตน ที่เจาะลึกถึงผลลัพธ์สุขภาพดีทั้งภายนอกเข้าสู่ภายใน และภายในออกสู่ภายนอกของสุขภาพร่างกายที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบ ดังวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ DooHealthy เพราะปัจจุบันโรคร้ายที่คร่าชีวิตมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 และต่อไปจะไม่ใช่โรคติดต่อจากภายนอกอีกต่อไป แต่จะเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมชราจากระดับเซลล์ที่ทางการแพทย์เรียกว่า Oxidative stress สาเหตุหลักของโรคมะเร็งและโรคหัวใจหลอดเลือดนั่นเอง การป้องกันมิให้เกิด Oxidative stress ที่มากเกินไป ย่อมเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการหลีกห่างจากโรคร้ายเหล่านี้ โดยเว็บเซต์ดูเฮลท์ตี้ดอทคอมมีปณิธานว่า "รวมพลังแห่งความดี ที่เผยแผร่ไปทั่วโลก ช่วยเหลือสังคมด้วยการแชร์ข้อมูลความรู้ เพื่อหล่อหลอมวัฒนธรรมความดีช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกัน เสมือนครอบครัวผู้ร่วมโลกอันหนึ่งเดียว"

 

วิสัยทัศน์

Julius

นาฬิกาดีไซน์ความหลากหลายให้เข้ากับสไตล์ของคุณ More...

G-SHOCK

ต้นแบบเฉพาะตัวกับตัวเครื่องคุณภาพความทนทาน More...

Edifice

Edifice นาฬิกาลูกผู้ชาย ทรงอิทธิพลด้วยดีไซน์ที่เร้าใจ More...

Consultant↑ เพิ่มเพื่อนจากทาง Line เพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆ ได้ที่นี่...

Latest Posts

Map

You are here: เกี่ยวกับเรา