•  

DooHealthy

RSSเว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลความรู้และคำปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆ เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง

มาตรฐานการผลิต

ทีมนักวิทยาศาตร์ของเรา

 

ทีมนักวิทยาศาตร์ของเรา

 

ใช้เทคโนโลยีที่ได้ลิขสิทธิ์ในขบวนการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ผ่านระดับทั้งหมดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กุญแจสำคัญเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอทางคุณภาพคือ มาตรฐาน 6s ของฟาร์มาเน็กซ์ เป็นมาตรฐานของบริษัทผลิตยาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 

S1: Selection - การคัดเลือก

 • เพื่อคัดสรรพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพเพื่อการดูแลสุขภาพ
 • มีข้อมูลการวิจัยและการศึกษาทางวิทยาศาตร์ยืนยัน
 • มีประโยชน์, ปลอดภัย, และได้มาตรฐาน
 • พืชสมุนไพรที่ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดของฟาร์มาเน็กซ์ในเรื่องคุณประโยชน์และความปลอดภัยเท่านั้นที่จะได้รับพิจารณา

 

S2: Sourcing - การหาแหล่งวัตถุดิบ

 • ทีมผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแหล่งที่มีศักยภาพและผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
 • พืชสมุนไพรผ่านการประเมินทางเคมีและทดสอบอย่างเข้มงวด
 • ฟาร์มาเน็กซ์เลือกวัตถุดิบจากคุณภาพความเข้มข้นของสารสำคัญที่ตรวจสอบจากตัวอย่าง

 

S3: Structure - การวิเคราะห์ทางโครงสร้างสารประกอบ

 • ตรวจสอบการวิเคราะห์ทางโครงสร้างของสารประกอบทางธรรมชาติ
 • แยกส่วนประกอบทางธรรมชาติ

 

มาตรฐานการผลิต 6s

S4: Standardization - ความเข้มงวดด้านมาตรฐานของการผลิต

 • สามารถตรวจสอบมาตรฐานจากสารสำคัญ
 • ขั้นตอนการผลิตที่เฉพาะเพื่อให้ได้มาตรฐานสม่ำเสมอและมั่นใจในประสิทธิภาพ

 

S5: Safety - ความปลอดภัยในการบริโภค

 • ยืนยันความปลอดภัยจากการค้นคว้าวิจัยโดยนักวิทยาศาตร์
 • ทดสอบการปนเปื้อนของแบคทีเรีย, สารเคมี, สารพิษ และโลหะหนัก

 

S6: Substantiation - มีหลักฐานและผลการศึกษาทางคลีนิกสนับสนุน

 • ศึกษาจากผลงานการวิจัยและค้นคว้าทางคลินิก
 • มีการศึกษาทางคลินิกโดยฟาร์มาเน็กซ์ตามความเหมาะสม
 • นำเสนอผลงานวิจัยให้วารสารทางวิชาการเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์

Julius

นาฬิกาดีไซน์ความหลากหลายให้เข้ากับสไตล์ของคุณ More...

G-SHOCK

ต้นแบบเฉพาะตัวกับตัวเครื่องคุณภาพความทนทาน More...

Edifice

Edifice นาฬิกาลูกผู้ชาย ทรงอิทธิพลด้วยดีไซน์ที่เร้าใจ More...

Consultant↑ เพิ่มเพื่อนจากทาง Line เพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆ ได้ที่นี่...

Latest Posts

Map

You are here: เกี่ยวกับเรา มาตรฐานการผลิต